Writing About The Roles Of Teenager In The Future

Bạn đang tìm kiếm về Writing About The Roles Of Teenager In The Future, hôm nay chúng tôi chia sẻ đến bạn nội dung Top 18+ Writing About The Roles Of Teenager In The Future được team mình tổng hợp và biên tập từ nhiều nguồn trên internet. Hy vòng bài viết về chủ đề Writing About The Roles Of Teenager In The Future hữu ích với bạn.

1. Writing About The Roles Of Teenager In The Future

Vai trò của thanh thiếu niên trong tương lai bằng Tiếng Anh

Hướng dẫn giải SGK tiếng Anh lớp 9 Unit 11 Changing roles in our Society Writing bao gồm gợi ý đáp án các phần bài tập ôn luyện kỹ năng viết giúp các em lên dàn ý & cách viết đoạn văn vai trò của thanh thiếu niên trong tương lai.

Writing about the roles of teenagers in the future

What is the role of teenager in society – Bài viết số 1

Teenagers, the future of a country, play an essential role in our society because of some reasons. First, thanks to the development of society, the young class has a chance to raise their voice and express their opinions. They will not depend on the adults when getting into troubles. They can solve the problem themselves. Morevoer, they also creative when they can invent many techonology products that make our life easier. Therefore, the roles of teenagers is very important. The prosperity of a country in the future depends on the teenager generation. Teenagers should have an ideal of true living to help them orient for the future.

Bài dịch

Thanh thiếu niên, tương lai của một đất nước, đóng một vai trò vô cùng quan trọng trong xã hội của chúng ta bởi vì một số lý do. Thứ nhất, nhờ sự phát triển của xã hội, lớp trẻ có cơ hội được cất lên tiếng nói, bày tỏ ý kiến của mình. Họ sẽ không phụ thuộc vào người lớn khi gặp rắc rối. Họ có thể tự giải quyết vấn đề. Hơn nữa, họ cũng rất sáng tạo khi có thể phát minh ra nhiều sản phẩm công nghệ giúp cuộc sống của chúng ta dễ dàng hơn. Vì vậy, vai trò của lứa tuổi thanh thiếu niên rất quan trọng. Sự thịnh vượng của một quốc gia trong tương lai phụ thuộc vào thế hệ thanh thiếu niên. Thanh thiếu niên hãy có lý tưởng sống chân chính để giúp mình định hướng cho tương lai.

Đoạn văn vai trò thanh niên bằng tiếng Anh – Bài viết số 2

In the past, people didn’t think children will be ones building a country. However, in the future, this view will changed. Teenagers are the next generation, who will be controlling and running the world someday. As a result, teenagers play an important role in society. What they do, what they accomplish, what they are exposed to has every effect on, not only our personal future, but the future of society as a whole. If they develop well, study hard and are always creative, their community will be getting more and more modern. Clearly, every generation grows up in a completely distinct world. The prosperity of a country in the future depends on the teenager generation. As teenagers, we need to have faith and power within ourselves. We need to have initiative. We are in charge of the future generations. If we don’t make a change ourselves, how will improvements in society occur?

Bài dịch

Trong quá khứ, mọi người không nghĩ là trẻ em là những người xẽ xây dựng đất nước sau này. Tuy nhiên, trong tương lai, quan điểm này sẽ thay đổi. Thanh thiếu niên là thế hệ kế tiếp, người sẽ kiểm soát và điều hành thế giới một ngày nào đó. Như vậy, thanh thiếu niên đóng một vai trò quan trọng trong xã hội. Những gì họ làm, những gì họ đạt được, những gì họ tiếp xúc có tất cả tác động, không chỉ riêng tương lai của chúng ta, mà còn là tương lai của toàn xã hội. Nếu họ phát triển tốt, học tập chăm chỉ và luôn sáng tạo, cộng đồng của họ ngày càng trở nên hiện đại. Rõ ràng, mỗi thế hệ đã lớn lên trong một thế giới riêng biệt. Sự thịnh vượng của một quốc gia trong tương lai phụ thuộc vào thế hệ thanh thiếu niên của nước đó. Là thanh thiếu niên, chúng ta cần phải có niềm tin và quyền lực trong chính chúng ta. Chúng ta cần có sáng kiến. Chúng ta chịu trách nhiệm cho các thế hệ tương lai. Nếu chúng ta không thực hiện thay đổi bản thân, làm sao để có cải tiến trong xã hội?

Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 9222
Lượt xem: 92229222

2. Writing About The Roles Of Teenager In The Future từ VNExpress

VNExpress
Writing About The Roles Of Teenager In The Future

Tóm tắt: Hẳn là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Writing About The Roles Of Teenager In The Future rồi nhỉ? Nội dung Writing About The Roles Of Teenager In The Future được chúng tôi tìm kiếm trên VNExpress, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin hữu ích cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 9222

3. Writing About The Roles Of Teenager In The Future từ dantri.com.vn

dantri.com.vn
Writing About The Roles Of Teenager In The Future

Tóm tắt: Hy vọng rằng những thông tin trên về Writing About The Roles Of Teenager In The Future được chúng tôi tìm kiếm trên dantri.com.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Writing About The Roles Of Teenager In The Future
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 9222

4. Writing About The Roles Of Teenager In The Future từ tuoitre.vn

tuoitre.vn
Writing About The Roles Of Teenager In The Future

Tóm tắt: Trên đây là danh sách các nội dung về Writing About The Roles Of Teenager In The Future được chúng tôi tìm kiếm trên tuoitre.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Writing About The Roles Of Teenager In The Future
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 9222

5. Writing About The Roles Of Teenager In The Future từ thanhnien.vn

thanhnien.vn
Writing About The Roles Of Teenager In The Future

Tóm tắt: Hẳn là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Writing About The Roles Of Teenager In The Future rồi nhỉ? Nội dung Writing About The Roles Of Teenager In The Future được chúng tôi tìm kiếm trên thanhnien.vn, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin hữu ích cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 9222

6. Writing About The Roles Of Teenager In The Future từ tienphong.vn

tienphong.vn
Writing About The Roles Of Teenager In The Future

Tóm tắt: Hy vọng rằng những thông tin trên về Writing About The Roles Of Teenager In The Future được chúng tôi tìm kiếm trên tienphong.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Writing About The Roles Of Teenager In The Future
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 9222

7. Writing About The Roles Of Teenager In The Future từ vietnamnet.vn

vietnamnet.vn
Writing About The Roles Of Teenager In The Future

Tóm tắt: Trên đây là danh sách các nội dung về Writing About The Roles Of Teenager In The Future được chúng tôi tìm kiếm trên vietnamnet.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Writing About The Roles Of Teenager In The Future
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 9222

8. Writing About The Roles Of Teenager In The Future từ soha.vn

soha.vn
Writing About The Roles Of Teenager In The Future

Tóm tắt: Hẳn là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Writing About The Roles Of Teenager In The Future rồi nhỉ? Nội dung Writing About The Roles Of Teenager In The Future được chúng tôi tìm kiếm trên soha.vn, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin hữu ích cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 9222

9. Writing About The Roles Of Teenager In The Future từ 24h.com.vn

24h.com.vn
Writing About The Roles Of Teenager In The Future

Tóm tắt: Hy vọng rằng những thông tin trên về Writing About The Roles Of Teenager In The Future được chúng tôi tìm kiếm trên 24h.com.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Writing About The Roles Of Teenager In The Future
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 9222

10. Writing About The Roles Of Teenager In The Future từ kenh14.vn

kenh14.vn
Writing About The Roles Of Teenager In The Future

Tóm tắt: Trên đây là danh sách các nội dung về Writing About The Roles Of Teenager In The Future được chúng tôi tìm kiếm trên kenh14.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Writing About The Roles Of Teenager In The Future
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 9222

11. Writing About The Roles Of Teenager In The Future từ zingnews.vn

zingnews.vn
Writing About The Roles Of Teenager In The Future

Tóm tắt: Hẳn là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Writing About The Roles Of Teenager In The Future rồi nhỉ? Nội dung Writing About The Roles Of Teenager In The Future được chúng tôi tìm kiếm trên zingnews.vn, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin hữu ích cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 9222

12. Writing About The Roles Of Teenager In The Future từ vietnammoi.vn

vietnammoi.vn
Writing About The Roles Of Teenager In The Future

Tóm tắt: Hy vọng rằng những thông tin trên về Writing About The Roles Of Teenager In The Future được chúng tôi tìm kiếm trên vietnammoi.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Writing About The Roles Of Teenager In The Future
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 9222

13. Writing About The Roles Of Teenager In The Future từ vov.vn

vov.vn
Writing About The Roles Of Teenager In The Future

Tóm tắt: Trên đây là danh sách các nội dung về Writing About The Roles Of Teenager In The Future được chúng tôi tìm kiếm trên vov.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Writing About The Roles Of Teenager In The Future
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 9222

14. Writing About The Roles Of Teenager In The Future từ afamily.vn

afamily.vn
Writing About The Roles Of Teenager In The Future

Tóm tắt: Hẳn là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Writing About The Roles Of Teenager In The Future rồi nhỉ? Nội dung Writing About The Roles Of Teenager In The Future được chúng tôi tìm kiếm trên afamily.vn, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin hữu ích cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 9222

15. Writing About The Roles Of Teenager In The Future từ cafebiz.vn

cafebiz.vn
Writing About The Roles Of Teenager In The Future

Tóm tắt: Hy vọng rằng những thông tin trên về Writing About The Roles Of Teenager In The Future được chúng tôi tìm kiếm trên cafebiz.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Writing About The Roles Of Teenager In The Future
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 9222

16. Writing About The Roles Of Teenager In The Future từ suckhoedoisong.vn

suckhoedoisong.vn
Writing About The Roles Of Teenager In The Future

Tóm tắt: Trên đây là danh sách các nội dung về Writing About The Roles Of Teenager In The Future được chúng tôi tìm kiếm trên suckhoedoisong.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Writing About The Roles Of Teenager In The Future
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 9222

17. Writing About The Roles Of Teenager In The Future từ coccoc.com

coccoc.com
Writing About The Roles Of Teenager In The Future

Tóm tắt: Hẳn là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Writing About The Roles Of Teenager In The Future rồi nhỉ? Nội dung Writing About The Roles Of Teenager In The Future được chúng tôi tìm kiếm trên coccoc.com, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin hữu ích cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 9222

18. Writing About The Roles Of Teenager In The Future từ facebook.com

facebook.com
Writing About The Roles Of Teenager In The Future

Tóm tắt: Hy vọng rằng những thông tin trên về Writing About The Roles Of Teenager In The Future được chúng tôi tìm kiếm trên facebook.com sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Writing About The Roles Of Teenager In The Future
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 9222

Câu hỏi về Writing About The Roles Of Teenager In The Future

Nếu có bắt kỳ thắc mắc nào về Writing About The Roles Of Teenager In The Future hãy cho chúng mình biết nhé, mọi câu hỏi hay góp ý của các bạn sẽ giúp mình hoàn thiện hơn trong các bài sau nhé!

Bài viết Writing About The Roles Of Teenager In The Future được mình và team tổng hợp từ nhiều nguồn. Nếu thấy bài viết Writing About The Roles Of Teenager In The Future giúp ích cho bạn thì hãy ủng hộ team Like hoặc Share nhé!

Từ khóa tìm Writing About The Roles Of Teenager In The Future

Writing About The Roles Of Teenager In The Future
cách Writing About The Roles Of Teenager In The Future
hướng dẫn Writing About The Roles Of Teenager In The Future
Writing About The Roles Of Teenager In The Future miễn phí

Scores: 4 (108 votes)

100 lần tự tìm hiểu cũng không bằng 1 lần được tư vấn