Writing Unit 2 Lớp 11 Trang 25 Bài 3 Tiếng Anh 10 Unit 2: Writing Soạn Anh 10 trang 25 sách Kết nối tri thức với cuộc sống

Bạn đang tìm hiểu về Writing Unit 2 Lớp 11 Trang 25 Bài 3, hôm nay chúng tôi chia sẻ đến bạn nội dung Top 18+ Writing Unit 2 Lớp 11 Trang 25 Bài 3 được team mình tổng hợp và biên tập từ nhiều nguồn trên internet. Hy vòng bài viết về chủ đề Writing Unit 2 Lớp 11 Trang 25 Bài 3 hữu ích với bạn.

1. Writing Unit 2 Lớp 11 Trang 25 Bài 3 Tiếng Anh 10 Unit 2: Writing Soạn Anh 10 trang 25 sách Kết nối tri thức với cuộc sống

Tiếng Anh 10 Unit 2: Writing giúp các em học sinh lớp 10 trả lời các câu hỏi tiếng Anh trang 25 sách Kết nối tri thức với cuộc sống bài Humans and the environment trước khi đến lớp.

Soạn Writing Unit 2 lớp 10 được biên soạn bám sát theo chương trình SGK Global Success 10 trang 25. Qua đó giúp học sinh nhanh chóng nắm vững được kiến thức, dễ dàng làm bài tập về nhà và học tốt tiếng Anh 10. Vậy sau đây là nội dung chi tiết bài Soạn Anh 10 Unit 2: Writing trang 25, mời các bạn cùng theo dõi và tải tài liệu tại đây.

Bài 1

Writing about suggestions for improving the environment

(Viết về những đề xuất cải thiện môi trường)

1. Work in pairs. Match the suggestions for improving the environment with their expected results.

(Làm việc theo cặp. Kết hợp các đề xuất để cải thiện môi trường với kết quả mong đợi của chúng.)

Suggestions

Expected results

1. Cleaning up regularly (e.g. organising clean-up activities at weekends)

a. This reduces CO2 and makes the air clean.

2. Planting more trees (e.g. encouraging students to plant trees or flowers in their school)

b. This makes the waste collection easier.

3. Setting up more rubbish bins (e.g. putting more rubbish bins in public places such as parks or bus stations)

c. This keeps the environment clean and makes it safe for everyone.

Gợi ý đáp án

1 – c

2 – a

3 – b

Bài 2

Read the incomplete paragraph about ways to improve the environment. Fill in the blanks with the words and phrases from the box.

(Đọc đoạn văn chưa hoàn chỉnh về các cách cải thiện môi trường. Điền vào chỗ trống với các từ và cụm từ trong hộp.)

First (Trước hết)

In conclusion (Tóm lại)

For example (Ví dụ)

There are three things we can do to improve the environment in our school. (1) _______, we should clean up all areas regularly. (2) _______, we can organise clean-up activities at weekends. By doing this, we can keep our environment clean, beautiful, and safe for everyone.

………………………………………………………

………………………………………………………

(3) _______, we can improve the environment in our school in many ways and even small actions can make a big difference.

Gợi ý đáp án

1. First

2. For example

3. In conclusion

There are three things we can do to improve the environment in our school. (1) First, we should clean up all areas regularly. (2) For example, we can organise clean-up activities at weekends. By doing this, we can keep our environment clean, beautiful, and safe for everyone.

………………………………………………………

(3) In conclusion, we can improve the environment in our school in many ways and even small actions can make a big difference.

Tạm dịch:

Có ba điều chúng ta có thể làm để cải thiện môi trường trong trường học của chúng ta. (1) Đầu tiên, chúng ta nên dọn dẹp tất cả các khu vực thường xuyên. (2) Ví dụ, chúng ta có thể tổ chức các hoạt động dọn dẹp vào cuối tuần. Bằng cách này, chúng ta có thể giữ cho môi trường của chúng ta sạch, đẹp và an toàn cho mọi người.

…………………………………………………………

…………………………………………………………

(3) Tóm lại, chúng ta có thể cải thiện môi trường trong trường học của mình theo nhiều cách và ngay cả những hành động nhỏ cũng có thể tạo ra sự khác biệt lớn.

Bài 3

Add two more suggestions to improve the environment in your school to the paragraph in 2. Use the ideas in 1 to help you.

(Thêm hai gợi ý khác để cải thiện môi trường trong trường học của bạn vào đoạn văn ở bài 2. Sử dụng các ý tưởng trong bài 1 để giúp bạn.)

Gợi ý đáp án

There are three things we can do to improve the environment in our school. First, we should clean up all areas regularly. For example, we can organise clean-up activities at weekends. By doing this, we can keep our environment clean, beautiful, and safe for everyone. Second, we ought to set up more rubbish bins. For instance, we can put more rubbish bins in the school gate, in front of each building, or in the playground. Thereby, we can make the waste collection easier. In addition, we should plant more trees. To give an example, we can encourage students to plant trees or flowers in our school because this reduces CO2 and makes the air clean. In conclusion, we can improve the environment in our school in many ways and even small actions can make a big difference.

Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 4888
Lượt xem: 48884888

2. Writing Unit 2 Lớp 11 Trang 25 Bài 3 từ VNExpress

VNExpress
Writing Unit 2 Lớp 11 Trang 25 Bài 3

Tóm tắt: Chắc hẳn là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Writing Unit 2 Lớp 11 Trang 25 Bài 3 rồi nhỉ? Nội dung Writing Unit 2 Lớp 11 Trang 25 Bài 3 được chúng mình tìm kiếm trên VNExpress, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin tốt nhất cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 4888

3. Writing Unit 2 Lớp 11 Trang 25 Bài 3 từ dantri.com.vn

dantri.com.vn
Writing Unit 2 Lớp 11 Trang 25 Bài 3

Tóm tắt: Mong rằng những thông tin trên về Writing Unit 2 Lớp 11 Trang 25 Bài 3 được chúng mình tìm kiếm trên dantri.com.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Writing Unit 2 Lớp 11 Trang 25 Bài 3
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 4888

4. Writing Unit 2 Lớp 11 Trang 25 Bài 3 từ tuoitre.vn

tuoitre.vn
Writing Unit 2 Lớp 11 Trang 25 Bài 3

Tóm tắt: Trên đây là TOP các nội dung về Writing Unit 2 Lớp 11 Trang 25 Bài 3 được chúng mình tìm kiếm trên tuoitre.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Writing Unit 2 Lớp 11 Trang 25 Bài 3
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 4888

5. Writing Unit 2 Lớp 11 Trang 25 Bài 3 từ thanhnien.vn

thanhnien.vn
Writing Unit 2 Lớp 11 Trang 25 Bài 3

Tóm tắt: Chắc hẳn là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Writing Unit 2 Lớp 11 Trang 25 Bài 3 rồi nhỉ? Nội dung Writing Unit 2 Lớp 11 Trang 25 Bài 3 được chúng mình tìm kiếm trên thanhnien.vn, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin tốt nhất cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 4888

6. Writing Unit 2 Lớp 11 Trang 25 Bài 3 từ tienphong.vn

tienphong.vn
Writing Unit 2 Lớp 11 Trang 25 Bài 3

Tóm tắt: Mong rằng những thông tin trên về Writing Unit 2 Lớp 11 Trang 25 Bài 3 được chúng mình tìm kiếm trên tienphong.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Writing Unit 2 Lớp 11 Trang 25 Bài 3
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 4888

7. Writing Unit 2 Lớp 11 Trang 25 Bài 3 từ vietnamnet.vn

vietnamnet.vn
Writing Unit 2 Lớp 11 Trang 25 Bài 3

Tóm tắt: Trên đây là TOP các nội dung về Writing Unit 2 Lớp 11 Trang 25 Bài 3 được chúng mình tìm kiếm trên vietnamnet.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Writing Unit 2 Lớp 11 Trang 25 Bài 3
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 4888

8. Writing Unit 2 Lớp 11 Trang 25 Bài 3 từ soha.vn

soha.vn
Writing Unit 2 Lớp 11 Trang 25 Bài 3

Tóm tắt: Chắc hẳn là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Writing Unit 2 Lớp 11 Trang 25 Bài 3 rồi nhỉ? Nội dung Writing Unit 2 Lớp 11 Trang 25 Bài 3 được chúng mình tìm kiếm trên soha.vn, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin tốt nhất cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 4888

9. Writing Unit 2 Lớp 11 Trang 25 Bài 3 từ 24h.com.vn

24h.com.vn
Writing Unit 2 Lớp 11 Trang 25 Bài 3

Tóm tắt: Mong rằng những thông tin trên về Writing Unit 2 Lớp 11 Trang 25 Bài 3 được chúng mình tìm kiếm trên 24h.com.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Writing Unit 2 Lớp 11 Trang 25 Bài 3
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 4888

10. Writing Unit 2 Lớp 11 Trang 25 Bài 3 từ kenh14.vn

kenh14.vn
Writing Unit 2 Lớp 11 Trang 25 Bài 3

Tóm tắt: Trên đây là TOP các nội dung về Writing Unit 2 Lớp 11 Trang 25 Bài 3 được chúng mình tìm kiếm trên kenh14.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Writing Unit 2 Lớp 11 Trang 25 Bài 3
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 4888

11. Writing Unit 2 Lớp 11 Trang 25 Bài 3 từ zingnews.vn

zingnews.vn
Writing Unit 2 Lớp 11 Trang 25 Bài 3

Tóm tắt: Chắc hẳn là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Writing Unit 2 Lớp 11 Trang 25 Bài 3 rồi nhỉ? Nội dung Writing Unit 2 Lớp 11 Trang 25 Bài 3 được chúng mình tìm kiếm trên zingnews.vn, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin tốt nhất cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 4888

12. Writing Unit 2 Lớp 11 Trang 25 Bài 3 từ vietnammoi.vn

vietnammoi.vn
Writing Unit 2 Lớp 11 Trang 25 Bài 3

Tóm tắt: Mong rằng những thông tin trên về Writing Unit 2 Lớp 11 Trang 25 Bài 3 được chúng mình tìm kiếm trên vietnammoi.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Writing Unit 2 Lớp 11 Trang 25 Bài 3
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 4888

13. Writing Unit 2 Lớp 11 Trang 25 Bài 3 từ vov.vn

vov.vn
Writing Unit 2 Lớp 11 Trang 25 Bài 3

Tóm tắt: Trên đây là TOP các nội dung về Writing Unit 2 Lớp 11 Trang 25 Bài 3 được chúng mình tìm kiếm trên vov.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Writing Unit 2 Lớp 11 Trang 25 Bài 3
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 4888

14. Writing Unit 2 Lớp 11 Trang 25 Bài 3 từ afamily.vn

afamily.vn
Writing Unit 2 Lớp 11 Trang 25 Bài 3

Tóm tắt: Chắc hẳn là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Writing Unit 2 Lớp 11 Trang 25 Bài 3 rồi nhỉ? Nội dung Writing Unit 2 Lớp 11 Trang 25 Bài 3 được chúng mình tìm kiếm trên afamily.vn, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin tốt nhất cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 4888

15. Writing Unit 2 Lớp 11 Trang 25 Bài 3 từ cafebiz.vn

cafebiz.vn
Writing Unit 2 Lớp 11 Trang 25 Bài 3

Tóm tắt: Mong rằng những thông tin trên về Writing Unit 2 Lớp 11 Trang 25 Bài 3 được chúng mình tìm kiếm trên cafebiz.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Writing Unit 2 Lớp 11 Trang 25 Bài 3
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 4888

16. Writing Unit 2 Lớp 11 Trang 25 Bài 3 từ suckhoedoisong.vn

suckhoedoisong.vn
Writing Unit 2 Lớp 11 Trang 25 Bài 3

Tóm tắt: Trên đây là TOP các nội dung về Writing Unit 2 Lớp 11 Trang 25 Bài 3 được chúng mình tìm kiếm trên suckhoedoisong.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Writing Unit 2 Lớp 11 Trang 25 Bài 3
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 4888

17. Writing Unit 2 Lớp 11 Trang 25 Bài 3 từ coccoc.com

coccoc.com
Writing Unit 2 Lớp 11 Trang 25 Bài 3

Tóm tắt: Chắc hẳn là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Writing Unit 2 Lớp 11 Trang 25 Bài 3 rồi nhỉ? Nội dung Writing Unit 2 Lớp 11 Trang 25 Bài 3 được chúng mình tìm kiếm trên coccoc.com, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin tốt nhất cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 4888

18. Writing Unit 2 Lớp 11 Trang 25 Bài 3 từ facebook.com

facebook.com
Writing Unit 2 Lớp 11 Trang 25 Bài 3

Tóm tắt: Mong rằng những thông tin trên về Writing Unit 2 Lớp 11 Trang 25 Bài 3 được chúng mình tìm kiếm trên facebook.com sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Writing Unit 2 Lớp 11 Trang 25 Bài 3
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 4888

Câu hỏi về Writing Unit 2 Lớp 11 Trang 25 Bài 3

Nếu có bắt kỳ thắc mắc nào về Writing Unit 2 Lớp 11 Trang 25 Bài 3 hãy cho chúng mình biết nhé, mọi câu hỏi hay góp ý của các bạn sẽ giúp mình hoàn thiện hơn trong các bài sau nhé!

Bài viết Writing Unit 2 Lớp 11 Trang 25 Bài 3 được mình và team tổng hợp từ nhiều nguồn. Nếu thấy bài viết Writing Unit 2 Lớp 11 Trang 25 Bài 3 giúp ích cho bạn thì hãy ủng hộ team Like hoặc Share nhé!

Từ khóa tìm Writing Unit 2 Lớp 11 Trang 25 Bài 3

Writing Unit 2 Lớp 11 Trang 25 Bài 3
cách Writing Unit 2 Lớp 11 Trang 25 Bài 3
hướng dẫn Writing Unit 2 Lớp 11 Trang 25 Bài 3
Writing Unit 2 Lớp 11 Trang 25 Bài 3 miễn phí

Scores: 4.3 (63 votes)

100 lần tự tìm hiểu cũng không bằng 1 lần được tư vấn