Xếp Hạng Thu Nhập Bình Quân Đầu Người Các Tỉnh (update 2023)

Danh sách đơn vị hành chính Việt Nam theo GRDP bình quân đầu người là danh sách các tỉnh thành có mức độ phát triển kinh tế cao nhất trong cả nước. Bảng xếp hạng này được thống kê bằng cách tính toán tỷ lệ giá trị GDP của từng tỉnh trên đầu người dân và so sánh với các tỉnh khác. Các tỉnh thành được xếp hạng cao trong danh sách này thường là các địa phương có nền kinh tế đa dạng, động lực phát triển mạnh và được đầu tư nhiều trong các lĩnh vực như du lịch, công nghiệp, nông nghiệp và dịch vụ. Danh sách này là một chỉ số quan trọng trong việc đo lường và so sánh sự phát triển của các tỉnh thành trên toàn quốc.

Xếp Hạng Thu Nhập Bình Quân Đầu Người Các Tỉnh

Rất tiếc, vì đây là thông tin thống kê chính thức của chính phủ và được cập nhật theo từng năm nên tôi không thể cập nhật ngay lập tức. Tuy nhiên, bạn có thể tìm kiếm thông tin này trên các trang web chính thức của chính phủ hoặc tìm kiếm trên các trang web tài chính như CNBC, Bloomberg, hoặc Forbes để tìm kiếm thông tin liên quan đến các tỉnh và thành phố trong nước.

Top 10 tỉnh thành có thu nhập bình quân đầu người 1 tháng cao nhất nước ta (cập nhật mới nhất)

Danh sách đơn vị hành chính Việt Nam theo GRDP bình quân đầu người

Việt Nam thống kê về GRDP bình quân đầu người dựa vào Tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP). Bởi vì giữa Tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) và Tổng sản phẩm nội địa tại Việt Nam có những điểm khác biệt về chỉ tiêu, số liệu, nên giữa GRDP bình quân đầu người mỗi tỉnh và GDP bình quân cả nước có sự khác nhau. Mặc dù hai chỉ số này tại Việt Nam có điểm khác biệt, nhưng vẫn là chỉ số quan trọng của nền kinh tế, GDP tính ở phạm vi cả nước, GRDP tính ở phạm vi cấp tỉnh. Bên cạnh đó, giữa GRDP bình quân đầu người và Thu nhập bình quân đầu người có sự khác biệt ở phương pháp tính toán nên hai chỉ số này khác nhau về số liệu thống kê. Năm 2018 xếp hạng thu nhập bình quân đầu người thứ tự cao nhất là: 1. Bình Dương, 2.Thành phố Hồ Chí Minh, 3.Hà Nội, 4.Bắc Ninh, 5.Đồng Nai, 6. Đà Nẵng 7.Hải Phòng, 8.Bà Rịa – Vũng Tàu… thấp nhất 61.Lai Châu, 62.Sơn La, 63.Điện Biên; trong khi đó GRDP bình quân đầu người theo thứ tự lại là 1.Thành phố Hồ Chí Minh, 2.Bắc Ninh, 3.Bà Rịa – Vũng Tàu, 4.Bình Dương, 5.Quảng Ninh, 6.Đồng Nai, 7.Hải Phòng, 8.Hà Nội… thấp nhất 61.Điện Biên, 62.Cao Bằng, 63.Hà Giang; phần lớn các tỉnh GRDP bình quân đầu người cao hơn thu nhập bình quân đầu người, nhưng có 7 tỉnh là ngược lại). Các đơn vị hành chính Việt Nam hằng năm thực hiện thống kê Tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) mỗi đơn vị, GRDP bình quân đầu người làm các chỉ tiêu, số liệu chủ yếu của nền kinh tế.

Việt Nam là có 63 đơn vị hành chính, bao gồm 58 tỉnh, 05 thành phố trực thuộc trung ương. Việt Nam chia thành 07 khu vực bao gồm Đồng bằng sông Hồng, Đồng bằng sông Cửu Long, Trung du và miền núi phía Bắc, Bắc Trung Bộ, Duyên hải Nam Trung Bộ, Tây Nguyên và Đông Nam Bộ.

Năm 2022 GDP bình quân đầu người của Việt Nam 95,6 triệu Đồng, tương đương với 4110 USD . Mức GDP (PPP) bình quân đầu người tính theo Đô la quốc tế là 12330 Đô la quốc tế, xếp hạng 128 thế giới.[cần nguồn tốt hơn] Tỉ giá hối đoái trung bình năm là 23271 Đồng/USD. Hiện nay, GDP/người của Việt Nam khoảng hơn 4.000 USD, nằm trong số các nước có thu nhập trung bình thấp. Điều đáng nói, kết quả đó đạt được một phần không nhỏ nhờ vào hai đợt điều chỉnh quy mô GDP (đợt 1 năm 2011 điều chỉnh tăng hơn 9%, và đợt 2 năm 2020 điều chỉnh tăng 25%). Như vậy, trong một thập kỷ (2011-2020) GDP của Việt Nam điều chỉnh 2 lần, tăng thêm 34%. GDP thường chỉ là một con số tương đối, chứ không phải con số chính xác. Các con số về sức mua tương đương (PPP) đối với nền kinh tế hay bình quân đầu người ở các quốc gia chỉ là ước tính chứ không phải thực tế.

Có nhiều cách để tính GRDP (Tổng sản phẩm) bình quân đầu người: theo giá hiện hành đồng nội tệ (chưa trừ lạm phát, mất giá đồng tiền), theo giá so sánh đồng nội tệ, theo USD giá năm cố định trước và năm hiện hành, theo USD quốc tế (tức theo sức mua tương đương – PPP) theo giá năm cố định trước và năm hiện hành. Ở Việt Nam thịnh hành là theo nội tệ giá hiện hành (dựa theo GDP danh nghĩa, không phải GDP thực tế). GRDP bình quân đầu người để đo sản xuất còn đo mức sống phải dùng chỉ tiêu Thu nhập bình quân đầu người (giá hiện hành hay giá so sánh). Thu nhập bình quân đầu người không chỉ phụ thuộc vào GDP mà còn của GNI, hay Thu nhập quốc gia khả dụng (NDI).v.v.Không có so sánh Thu nhập bình quân đầu người quy mô thế giới nhưng có một số so sánh như so sánh thu nhập bình quân hộ gia đình các nước (Việt Nam là 2.178,776 USD vào tháng 12 năm 2021, giảm so với con số trước đó là 2.197,480 USD vào tháng 12 năm 2020).Cũng có thể tính GNI bình quân đầu người của mỗi tỉnh thành bằng các cách trên để tính chỉ số HDI của mỗi tỉnh thành (Việt Nam hiện áp dụng quy đổi GNI theo giá hiện hành quy đổi sáng PPP).

Năm 2022 Tổng cục thống kê mới công bố GNI bình quân đầu người theo PPP năm 2020 cả nước là 8.132 USD/ năm, GRDP bình quân đầu người theo PPP của các tỉnh thành năm 2020 cao nhất là Bà Rịa – Vũng Tàu 34.579 USD/ năm, Quảng Ninh 21.499,7 USD/ năm, Bình Dương 20.006,5 USD/ năm, Bắc Ninh 19.462,7 USD/ năm,… thấp nhất là Hà Giang 3.935,7 USD/ năm. Trước đó năm 2021 Tổng cục thống kê mới công bố thu nhập bình quân đầu người theo giá hiện hành năm 2020 cả nước là 4,249 triệu đồng/ tháng, cao nhất Bình Dương là 7,034 triệu đồng / tháng, TP.HCM 6,527 triệu đồng / tháng, Hà Nội 6,205 triệu đồng / tháng, thấp nhất Điện Biên 1,737 triệu đồng / tháng. Tính toán GRDP bình quân đầu người theo PPP dựa theo số liệu GNI, so sánh giá cả số lượng mặt hàng có chọn lọc giữa các quốc gia và các địa phương, và dân cư (dân cư theo hộ khẩu chứ không phải dân cư theo thường trú tức không tính biến động dân cư tạm thời). Số liệu năm 2021 dự kiến cập nhật vào giữa năm 2022.[cần dẫn nguồn]

500px Thu nh%E1%BA%ADp b%C3%ACnh qu%C3%A2n %C4%91%E1%BA%A7u ng%C6%B0%E1%BB%9Di
Thu nhập bình quân đầu người các tỉnh thành năm 2021. Tính theo hàng tháng, đơn vị triệu Việt Nam đồng, đã làm tròn số.

Thu nhập bình quân đầu người của Việt Nam (giá hiện hành) năm 2021 là 4,205 triệu đồng/tháng, thấp hơn năm 2020 (năm 2020 là 4,249 triệu đồng/tháng), giảm hơn 1%. Trong đó thành thị giảm hơn 1% còn nông thôn tăng không đáng kể. Các địa phương có thu nhập bình quân đầu người cao nhất năm 2021 là Bình Dương 7,123 triệu đồng/ tháng, TP.HCM 6,008 triệu đồng/tháng, Hà Nội 6,002 triệu đồng/tháng, Đồng Nai 5,751 triệu đồng / tháng, Đà Nẵng 5,230 triệu đồng / tháng, Hải Phòng 5,093 triệu đồng/tháng, Bắc Ninh 4,917 triệu đồng/tháng, Cần Thơ 4,794 triệu đồng/tháng, Vĩnh Phúc 4,511 triệu đồng/tháng, Bà Rịa – Vũng Tàu 4,419 triệu đồng/tháng, Nam Định 4,413 triệu đồng/tháng, Hà Nam 4,372 triệu đồng/ tháng, Thái Bình 4,334 triệu đồng/tháng….Trong số top này thì TP.HCM, Hà Nội, Đà Nẵng, Hải Phòng, Bắc Ninh, Cần Thơ và Bà Rịa-Vũng Tàu có thu nhập giảm so với năm trước. Thấp nhất là Điện Biên 1,821 triệu đồng/tháng.

So sánh giữa hai chỉ số GRDP bình quân đầu người và Thu nhập bình quân đầu người (giá hiện hành) cho thấy Thu nhập bình quân đầu người bằng khoảng trên dưới 50% GRDP bình quân đầu người (thực tế không chỉ liên quan GDP mà còn liên quan GNI và NDI), năm 2021 của Hà Nội GRDP bình quân đầu người bằng 1,77 lần Thu nhập bình quân đầu người, của TP.HCM bằng 1,95 lần. Thu nhập bình quân đầu người của Việt Nam so với GDP bình quân đầu người nếu so với Trung Quốc là tỷ lệ cao hơn. Thu nhập bình quân đầu người của Trung Quốc nếu tính Thu nhập khả dụng bình quân đẩu người là thấp hơn 50%, của Bắc Kinh năm 2021 là 75.002 Nhân dân tệ / năm, GDP bằng 2,45 lần so với Thu nhập, của Thượng Hải 78.027 Nhân dân tệ / năm, GDP bằng 2,22 lần so với Thu nhập. Tại Mỹ Cục điều tra dân số và Cục Phân tích Kinh tế cho kết quả khác nhau, là khoảng trên dưới 50% hoặc gần 70%, của California GDP/ người là 85.546 USD còn Thu nhập bình quân đầu người là 66.619 USD theo Cục Phân tích Kinh tế 2021, Tiêu dùng cuối cùng của hộ gia đình ở Mỹ là quá 60% GDP.

Danh sách 63 đơn vị hành chính theo GRDP bình quân đầu người

400px Vietnam location map.svg
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
*
**
***
****

Bản đồ hành chính Việt Nam

Chú thích:

*-Đảo Phú Quốc (thành phố Phú Quốc, Kiên Giang)

**-Côn Đảo (huyện Côn Đảo, Bà Rịa – Vũng Tàu)

***-Quần đảo Hoàng Sa (huyện Hoàng Sa, Đà Nẵng)

****-Quần đảo Trường Sa (huyện Trường Sa, Khánh Hoà)

GRDP bình quân đầu người tại mỗi tỉnh được tính theo đơn vị Việt Nam Đồng (đơn vị tiền tệ) và theo giá Đô la Mỹ hiện hành năm 2022. Đơn vị triệu đồng/người/năm và USD/người/năm.

Danh sách các đơn vị hành chính Việt Nam theo GRDP bình quân đầu người
(dựa theo số dân năm 2022)
STT Tên tỉnh,

thành phố

GRDP bình quân đầu người

(triệu VNĐ/người/năm)

GRDP bình quân đầu người

(USD/người/năm)

1 Bà Rịa – Vũng Tàu 331,1 14.228
2 Quảng Ninh 197,6 8.490
3 Hải Phòng 174,9 7.517
4 Bắc Ninh 171,4 7.450
5 Bình Dương 168,8 7.339
6 Thành phố Hồ Chí Minh 158,5 6.890
7 Hà Nội 141,8 6.093
8 Đồng Nai 133,6 5.741
9 Vĩnh Phúc 127,9 5.494
10 Thái Nguyên 112,4 4.831
11 Đà Nẵng 102,6 4.409
12 Hưng Yên 102,3 4.396
13 Quảng Ngãi 97,7 4.197
14 Long An 90,2 3.874
15 Lào Cai 88,2 3.790
16 Hà Nam 87 3.739
17 Hải Dương 86,9 3.734
18 Tây Ninh 86,1 3.701
19 Cần Thơ 86 3.697
20 Bình Phước 85,1 3.657
21 Bắc Giang 82,4 3.542
22 Ninh Bình 81 3.481
23 Lâm Đồng 77,7 3.338
24 Bình Thuận 77,3 3.320
25 Khánh Hòa 76,9 3.305
26 Ninh Thuận 76,8 3.300
27 Quảng Nam 76,6 3.292
28 Hà Tĩnh 72,8 3.128
29 Trà Vinh 71,1 3.054
30 Bình Định 70,7 3.038
31 Vĩnh Long 69 2.965
32 Thanh Hóa 67,9 2.917
33 Kiên Giang 66,2 2.846
34 Hoà Bình 65,9 2.832
35 Hậu Giang 65,9 2.832
36 Tiền Giang 64,3 2.796
37 Quảng Trị 62,8 2.700
38 Đồng Tháp 62,3 2.678
39 Cà Mau 60,9 2.617
40 Bạc Liêu 60,6 2.605
41 Đắk Nông 59,6 2.562
42 Phú Thọ 58,9 2.532
43 Thái Bình 58,9 2.531
44 Phú Yên 57,6 2.475
45 Thừa Thiên Huế 57 2.449
46 Đắk Lắk 56,7 2.437
47 Sóc Trăng 54,9 2.357
48 Quảng Bình 54,8 2.356
49 Gia Lai 54,7 2.353
50 An Giang 53,9 2.316
51 Kon Tum 52,4 2.253
52 Lạng Sơn 51,7 2.223
53 Tuyên Quang 51,6 2.217
54 Nghệ An 51,4 2.210
55 Sơn La 49,6 2.132
56 Lai Châu 49,5 2.125
57 Bến Tre 49 2.106
58 Nam Định 49 2.106
59 Yên Bái 47,5 2.039
60 Bắc Kạn 46,3 1.989
61 Cao Bằng 39,8 1.712
62 Điện Biên 39,7 1.706
63 Hà Giang 34,3 1.474

Chú thích: Dấu đậm thể hiện 05 Thành phố trực thuộc trung ương (Việt Nam).

Đồng bằng sông Hồng

Khu vực gồm 11 đơn vị hành chính, năm 2021 gồm có 23 224,8 nghìn người, GRDP bình quân đầu người của toàn bộ vùng Đồng bằng sông Hồng năm 2021 đạt 110,57 triệu đồng/người/năm, cao hơn GDP bình quân cả nước. Hà Nội, thủ đô Việt Nam năm ở Đồng bằng Bắc Bộ, GRDP bình quân đầu người đạt 128,2 triệu đồng/người/năm, xếp hạng 04 Đồng bằng sông Hồng, hạng 07 cả nước. Quảng Ninh đạt hạng nhất Đồng bằng sông Hồng, hạng 02 cả nước.
Xếp hạng năm 2018 của các 11 đơn vị hành chính khu vực Đồng bằng sông Hồng với cả nước.

STT Đơn vị hành chính Tổng dân số (2018) Xếp hạng GRDP bình quân đầu người
1 Hà Nội 8.330,8 7
2 Vĩnh Phúc 1.191,8 9
3 Bắc Ninh 1.460,9 4
4 Quảng Ninh 1.350,9 2
5 Hải Dương 1.936,8 15
6 Hải Phòng 2.072,4 5
7 Hưng Yên 1.284,6 12
8 Thái Bình 1.875,7 43
9 Hà Nam 875,2 17
10 Nam Định 1.836,3 56
11 Ninh Bình 1.007,6 20

Trung du miền núi phía Bắc

Khu vực gồm 14 đơn vị hành chính, năm 2018 gồm có 12.202.700 người, GRDP bình quân đầu người của toàn bộ vùng Trung du miền núi phía Bắc năm 2018 đạt 43,72 triệu đồng/người/năm. Đây là vùng còn gặp nhiều khó khăn về kinh tế. Tỉnh xếp thứ nhất GRDP vùng là Thái Nguyên, hạng 12 toàn quốc.

Xếp hạng năm 2018 của các 11 đơn vị hành chính khu vực Trung du miền núi phía Bắc với cả nước.

STT Đơn vị hành chính Tổng dân số (2018) Xếp hạng GRDP bình quân đầu người
1 Hà Giang 846.500 63
2 Cao Bằng 540.400 62
3 Bắc Kạn 327.900 60
4 Tuyên Quang 780.100 30
5 Lào Cai 705.600 15
6 Yên Bái 815.600 58
7 Thái Nguyên 1.268.300 12
8 Lạng Sơn 790.500 52
9 Bắc Giang 1.691.800 27
10 Phú Thọ 1.404.200 48
11 Điện Biên 576.700 61
12 Lai Châu 456.300 59
13 Sơn La 1.242.700 54
14 Hoà Bình 846.100 38

Đồng bằng duyên hải miền Trung

Đồng bằng duyên hải miền Trung bao gồm Bắc Trung Bộ và Duyên hải Nam Trung Bộ. Khu vực gồm 14 đơn vị hành chính, năm 2018 gồm có 20.056.900 người, GRDP bình quân đầu người của toàn bộ vùng Đồng bằng duyên hải miền Trung năm 2018 đạt 48,01 triều đồng/người/năm. Đà Nẵng là thành phố trực thuộc trung ương nằm trong khu vực, xếp hạng nhất về GRDP bình quân đầu người khu vực năm 2018, xếp hạng 10 cả nước.

Xếp hạng năm 2018 của các 11 đơn vị hành chính khu vực Đồng bằng duyên hải miền Trung với cả nước.

STT Đơn vị hành chính Tổng dân số (2018) Xếp hạng GRDP bình quân đầu người
1 Thanh Hóa 3.558.200 33
2 Nghệ An 3.157.100 49
3 Hà Tĩnh 1.277.500 23
4 Quảng Bình 887.600 50
5 Quảng Trị 630.600 39
6 Thừa Thiên Huế 1.163.600 44
7 Đà Nẵng 1.080.700 10
8 Quảng Nam 1.501.100 20
9 Quảng Ngãi 1.272.800 18
10 Bình Định 1.534.800 31
11 Phú Yên 909.500 42
12 Khánh Hòa 1.232.400 19
13 Ninh Thuận 611.800 28
14 Bình Thuận 1.239.200 25

Tây Nguyên

Khu vực gồm 05 đơn vị hành chính, năm 2018 gồm có 5.871.100 người, GRDP bình quân đầu người của toàn bộ vùng Tây Nguyên năm 2018 đạt 46,43 triệu đồng/người/năm, thấp hơn GDP bình quân đầu người cả nước. Lâm Đồng là tỉnh tại Tây Nguyên, xếp thứ nhất về GRDP bình quân đầu người khu vực.

Xếp hạng năm 2018 của các 11 đơn vị hành chính khu vực Tây Nguyên với cả nước.

STT Đơn vị hành chính Tổng dân số (2018) Xếp hạng GRDP bình quân đầu người
1 Kon Tum 535.000 53
2 Gia Lai 1.458.500 37
3 Đắk Lắk 1.919.200 40
4 Đắk Nông 645.400 41
5 Lâm Đồng 1.312.900 21

Đông Nam Bộ

Khu vực gồm 06 đơn vị hành chính, năm 2018 gồm có 17.074.300 người, GRDP bình quân đầu người của toàn bộ vùng Đông Nam Bộ (Việt Nam) năm 2018 đạt 128,40 triệu đồng/người/năm, cao nhất cả nước. Thành phố Hồ Chí Minh là thành phố trực thuộc trung ương tại Đông Nam Bộ, xếp thứ nhất về GRDP bình quân đầu người khu vực và cả nước, đạt 154,84 triệu đồng/người/năm tương đương với 6.725 USD/người/năm.

Xếp hạng năm 2018 của các 06 đơn vị hành chính khu vực Đông Nam Bộ với cả nước.

STT Đơn vị hành chính Tổng dân số (2018) Xếp hạng GRDP bình quân đầu người
1 Thành phố Hồ Chí Minh 8.598.700 1
2 Bình Phước 979.600 24
3 Tây Ninh 1.133.400 17
4 Bình Dương 2.163.600 2
5 Đồng Nai 3.086.100 8
6 Bà Rịa – Vũng Tàu 1.112.900 3

Đồng bằng sông Cửu Long

Khu vực gồm 13 đơn vị hành chính, năm 2018 gồm có 17.804.700 người, GRDP bình quân đầu người của toàn bộ vùng Đồng bằng sông Cửu Long năm 2018 đạt 46,23 triệu đồng/người/năm. Cần Thơ là thành phố trực thuộc trung ương tại Đồng bằng sông Cửu Long, đứng thứ nhất về GRDP bình quân đầu người khu vực, đứng thứ 11 toàn quốc.

Xếp hạng năm 2018 của các 13 đơn vị hành chính khu vực Đồng bằng sông Cửu Long với cả nước.

STT Đơn vị hành chính Tổng dân số (2018) Xếp hạng GRDP bình quân đầu người
1 Long An 1.503.100 14
2 Tiền Giang 1.762.300 30
3 Bến Tre 1.268.200 57
4 Trà Vinh 1.049.800 29
5 Vĩnh Long 1.051.800 34
6 Đồng Tháp 1.693.300 36
7 An Giang 1.908.352 46
8 Kiên Giang 1.810.500 32
9 Cần Thơ 1.282.300 11
10 Hậu Giang 776.700 47
11 Sóc Trăng 1.315.900 45
12 Bạc Liêu 897.000 35
13 Cà Mau 1.229.600 43

Xem thêm

  • Tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP)
  • Danh sách đơn vị hành chính Việt Nam theo GRDP

Chú thích


Lấy từ “https://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=Danh_sách_đơn_vị_hành_chính_Việt_Nam_theo_GRDP_bình_quân_đầu_người&oldid=69906772”

Scores: 4.2 (122 votes)

100 lần tự tìm hiểu cũng không bằng 1 lần được tư vấn