Top 18+ Ý Nghĩa Của Việc Thành Lập Đảng Cộng Sản Việt Nam

Bạn đang tìm kiếm về Ý Nghĩa Của Việc Thành Lập Đảng Cộng Sản Việt Nam, hôm nay team mình sẽ chia sẻ đến bạn bài viết Top 18+ Ý Nghĩa Của Việc Thành Lập Đảng Cộng Sản Việt Nam được team mình tổng hợp và biên tập từ nhiều nguồn trên internet. Hy vòng bài viết về chủ đề Ý Nghĩa Của Việc Thành Lập Đảng Cộng Sản Việt Nam hữu ích với bạn.

1. Top 18+ Ý Nghĩa Của Việc Thành Lập Đảng Cộng Sản Việt Nam

Trả lời

* Nội dung hội nghị thành lập Đảng:

– Hội nghị đã nhất trí thống nhất các tổ chức cộng sản thành một Đảng cộng sản duy nhất, lấy tên là Đảng Cộng Sản Việt Nam.

– Hội nghị đã thông qua Chính cương vắn tắt, Sách lược vắn tắt, Điều lệ vắn tắt của Đảng do Nguyễn Ái Quốc dự thảo. Đó là Cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng.

=> Hội nghị thống nhất Đảng có giá trị lịch sử như là Đại hội thành lập Đảng 

* Ý nghĩa lịch sử của việc thành lập Đảng Cộng Sản Việt Nam

– Là kết quả tất yếu của cuộc đấu tranh dân tộc và giai cấp ở Việt Nam trong thời đại mới, là sự sàng lọc nghiêm khắc của lịch sử.

– Là sản phẩm của sự kết hợp giữa chủ nghĩa Mác-Lênin với phong trào công nhân và phong trào yêu nước Việt Nam.

– Đảng ra đời là bước ngoặt vĩ đại trong lịch sử cách mạng Việt Nam:

  • Đảng trở thành Đảng duy nhất lãnh đạo cách mạng
  • Từ đây, cách mạng Việt Nam có đường lối đúng đắn, khoa học, sáng tạo.
  • Là bước chuẩn bị đầu tiên có tính quyết định cho những bước phát triển nhảy vọt của CMVN
  • Cách mạng Việt Nam trở thành một bộ phận của cách mạng thế giới.

» Tham khảo thêm: Sự ra đời của Đảng Cộng Sản Việt Nam

– Soạn sử 9  – Đọc Tài Liệu –

Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 8000
Lượt xem: 80008000

2. Ý Nghĩa Của Việc Thành Lập Đảng Cộng Sản Việt Nam từ VNExpress

VNExpress
Ý Nghĩa Của Việc Thành Lập Đảng Cộng Sản Việt Nam

Mô tả: Chắc hẳn là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Ý Nghĩa Của Việc Thành Lập Đảng Cộng Sản Việt Nam rồi nhỉ? Bài viết Ý Nghĩa Của Việc Thành Lập Đảng Cộng Sản Việt Nam được chúng mình tìm kiếm trên VNExpress, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin hữu ích cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 8000

3. Ý Nghĩa Của Việc Thành Lập Đảng Cộng Sản Việt Nam từ dantri.com.vn

dantri.com.vn
Ý Nghĩa Của Việc Thành Lập Đảng Cộng Sản Việt Nam

Mô tả: Hy vọng rằng những thông tin trên về Ý Nghĩa Của Việc Thành Lập Đảng Cộng Sản Việt Nam được chúng mình tìm kiếm trên dantri.com.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Ý Nghĩa Của Việc Thành Lập Đảng Cộng Sản Việt Nam
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 8000

4. Ý Nghĩa Của Việc Thành Lập Đảng Cộng Sản Việt Nam từ tuoitre.vn

tuoitre.vn
Ý Nghĩa Của Việc Thành Lập Đảng Cộng Sản Việt Nam

Mô tả: Trên đây là danh sách các bài viết về Ý Nghĩa Của Việc Thành Lập Đảng Cộng Sản Việt Nam được chúng mình tìm kiếm trên tuoitre.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Ý Nghĩa Của Việc Thành Lập Đảng Cộng Sản Việt Nam
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 8000

5. Ý Nghĩa Của Việc Thành Lập Đảng Cộng Sản Việt Nam từ thanhnien.vn

thanhnien.vn
Ý Nghĩa Của Việc Thành Lập Đảng Cộng Sản Việt Nam

Mô tả: Chắc hẳn là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Ý Nghĩa Của Việc Thành Lập Đảng Cộng Sản Việt Nam rồi nhỉ? Bài viết Ý Nghĩa Của Việc Thành Lập Đảng Cộng Sản Việt Nam được chúng mình tìm kiếm trên thanhnien.vn, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin hữu ích cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 8000

6. Ý Nghĩa Của Việc Thành Lập Đảng Cộng Sản Việt Nam từ tienphong.vn

tienphong.vn
Ý Nghĩa Của Việc Thành Lập Đảng Cộng Sản Việt Nam

Mô tả: Hy vọng rằng những thông tin trên về Ý Nghĩa Của Việc Thành Lập Đảng Cộng Sản Việt Nam được chúng mình tìm kiếm trên tienphong.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Ý Nghĩa Của Việc Thành Lập Đảng Cộng Sản Việt Nam
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 8000

7. Ý Nghĩa Của Việc Thành Lập Đảng Cộng Sản Việt Nam từ vietnamnet.vn

vietnamnet.vn
Ý Nghĩa Của Việc Thành Lập Đảng Cộng Sản Việt Nam

Mô tả: Trên đây là danh sách các bài viết về Ý Nghĩa Của Việc Thành Lập Đảng Cộng Sản Việt Nam được chúng mình tìm kiếm trên vietnamnet.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Ý Nghĩa Của Việc Thành Lập Đảng Cộng Sản Việt Nam
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 8000

8. Ý Nghĩa Của Việc Thành Lập Đảng Cộng Sản Việt Nam từ soha.vn

soha.vn
Ý Nghĩa Của Việc Thành Lập Đảng Cộng Sản Việt Nam

Mô tả: Chắc hẳn là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Ý Nghĩa Của Việc Thành Lập Đảng Cộng Sản Việt Nam rồi nhỉ? Bài viết Ý Nghĩa Của Việc Thành Lập Đảng Cộng Sản Việt Nam được chúng mình tìm kiếm trên soha.vn, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin hữu ích cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 8000

9. Ý Nghĩa Của Việc Thành Lập Đảng Cộng Sản Việt Nam từ 24h.com.vn

24h.com.vn
Ý Nghĩa Của Việc Thành Lập Đảng Cộng Sản Việt Nam

Mô tả: Hy vọng rằng những thông tin trên về Ý Nghĩa Của Việc Thành Lập Đảng Cộng Sản Việt Nam được chúng mình tìm kiếm trên 24h.com.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Ý Nghĩa Của Việc Thành Lập Đảng Cộng Sản Việt Nam
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 8000

10. Ý Nghĩa Của Việc Thành Lập Đảng Cộng Sản Việt Nam từ kenh14.vn

kenh14.vn
Ý Nghĩa Của Việc Thành Lập Đảng Cộng Sản Việt Nam

Mô tả: Trên đây là danh sách các bài viết về Ý Nghĩa Của Việc Thành Lập Đảng Cộng Sản Việt Nam được chúng mình tìm kiếm trên kenh14.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Ý Nghĩa Của Việc Thành Lập Đảng Cộng Sản Việt Nam
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 8000

11. Ý Nghĩa Của Việc Thành Lập Đảng Cộng Sản Việt Nam từ zingnews.vn

zingnews.vn
Ý Nghĩa Của Việc Thành Lập Đảng Cộng Sản Việt Nam

Mô tả: Chắc hẳn là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Ý Nghĩa Của Việc Thành Lập Đảng Cộng Sản Việt Nam rồi nhỉ? Bài viết Ý Nghĩa Của Việc Thành Lập Đảng Cộng Sản Việt Nam được chúng mình tìm kiếm trên zingnews.vn, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin hữu ích cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 8000

12. Ý Nghĩa Của Việc Thành Lập Đảng Cộng Sản Việt Nam từ vietnammoi.vn

vietnammoi.vn
Ý Nghĩa Của Việc Thành Lập Đảng Cộng Sản Việt Nam

Mô tả: Hy vọng rằng những thông tin trên về Ý Nghĩa Của Việc Thành Lập Đảng Cộng Sản Việt Nam được chúng mình tìm kiếm trên vietnammoi.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Ý Nghĩa Của Việc Thành Lập Đảng Cộng Sản Việt Nam
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 8000

13. Ý Nghĩa Của Việc Thành Lập Đảng Cộng Sản Việt Nam từ vov.vn

vov.vn
Ý Nghĩa Của Việc Thành Lập Đảng Cộng Sản Việt Nam

Mô tả: Trên đây là danh sách các bài viết về Ý Nghĩa Của Việc Thành Lập Đảng Cộng Sản Việt Nam được chúng mình tìm kiếm trên vov.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Ý Nghĩa Của Việc Thành Lập Đảng Cộng Sản Việt Nam
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 8000

14. Ý Nghĩa Của Việc Thành Lập Đảng Cộng Sản Việt Nam từ afamily.vn

afamily.vn
Ý Nghĩa Của Việc Thành Lập Đảng Cộng Sản Việt Nam

Mô tả: Chắc hẳn là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Ý Nghĩa Của Việc Thành Lập Đảng Cộng Sản Việt Nam rồi nhỉ? Bài viết Ý Nghĩa Của Việc Thành Lập Đảng Cộng Sản Việt Nam được chúng mình tìm kiếm trên afamily.vn, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin hữu ích cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 8000

15. Ý Nghĩa Của Việc Thành Lập Đảng Cộng Sản Việt Nam từ cafebiz.vn

cafebiz.vn
Ý Nghĩa Của Việc Thành Lập Đảng Cộng Sản Việt Nam

Mô tả: Hy vọng rằng những thông tin trên về Ý Nghĩa Của Việc Thành Lập Đảng Cộng Sản Việt Nam được chúng mình tìm kiếm trên cafebiz.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Ý Nghĩa Của Việc Thành Lập Đảng Cộng Sản Việt Nam
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 8000

16. Ý Nghĩa Của Việc Thành Lập Đảng Cộng Sản Việt Nam từ suckhoedoisong.vn

suckhoedoisong.vn
Ý Nghĩa Của Việc Thành Lập Đảng Cộng Sản Việt Nam

Mô tả: Trên đây là danh sách các bài viết về Ý Nghĩa Của Việc Thành Lập Đảng Cộng Sản Việt Nam được chúng mình tìm kiếm trên suckhoedoisong.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Ý Nghĩa Của Việc Thành Lập Đảng Cộng Sản Việt Nam
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 8000

17. Ý Nghĩa Của Việc Thành Lập Đảng Cộng Sản Việt Nam từ coccoc.com

coccoc.com
Ý Nghĩa Của Việc Thành Lập Đảng Cộng Sản Việt Nam

Mô tả: Chắc hẳn là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Ý Nghĩa Của Việc Thành Lập Đảng Cộng Sản Việt Nam rồi nhỉ? Bài viết Ý Nghĩa Của Việc Thành Lập Đảng Cộng Sản Việt Nam được chúng mình tìm kiếm trên coccoc.com, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin hữu ích cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 8000

18. Ý Nghĩa Của Việc Thành Lập Đảng Cộng Sản Việt Nam từ facebook.com

facebook.com
Ý Nghĩa Của Việc Thành Lập Đảng Cộng Sản Việt Nam

Mô tả: Hy vọng rằng những thông tin trên về Ý Nghĩa Của Việc Thành Lập Đảng Cộng Sản Việt Nam được chúng mình tìm kiếm trên facebook.com sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Ý Nghĩa Của Việc Thành Lập Đảng Cộng Sản Việt Nam
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 8000

Câu hỏi về Ý Nghĩa Của Việc Thành Lập Đảng Cộng Sản Việt Nam

Nếu có bắt kỳ thắc mắc nào về Ý Nghĩa Của Việc Thành Lập Đảng Cộng Sản Việt Nam hãy cho chúng mình biết nhé, mọi câu hỏi hay góp ý của các bạn sẽ giúp mình hoàn thiện hơn trong các bài sau nhé!

Bài viết Ý Nghĩa Của Việc Thành Lập Đảng Cộng Sản Việt Nam được mình và team tổng hợp từ nhiều nguồn. Nếu thấy bài viết Ý Nghĩa Của Việc Thành Lập Đảng Cộng Sản Việt Nam giúp ích cho bạn thì hãy ủng hộ team Like hoặc Share nhé!

Từ khóa tìm Ý Nghĩa Của Việc Thành Lập Đảng Cộng Sản Việt Nam

Ý Nghĩa Của Việc Thành Lập Đảng Cộng Sản Việt Nam
cách Ý Nghĩa Của Việc Thành Lập Đảng Cộng Sản Việt Nam
hướng dẫn Ý Nghĩa Của Việc Thành Lập Đảng Cộng Sản Việt Nam
Ý Nghĩa Của Việc Thành Lập Đảng Cộng Sản Việt Nam miễn phí

Scores: 4.4 (198 votes)

100 lần tự tìm hiểu cũng không bằng 1 lần được tư vấn