Article Headline: 4 cách tối ưu tìm kiếm theo ngữ nghĩa (Semantic Search) Article Description: 4 cách tối ưu tìm kiếm theo ngữ nghĩa (Semantic Search) theo mong muốn của Google Published Date: 2018-11-01 Image URL: https://ladigi.vn/wp-content/uploads/2018/10/Semantic-Search-lam-viec-the-nao.jpg Image Width: 600 Image Height: 400 Publisher Name: Linh Tran Logo URL: https://ladigi.vn/wp-content/uploads/2018/07/ladigi-logo-website.png Logo Width: 50 Logo Height: 50
La Nhơn

About La Nhơn

Tôi là La Nhơn - người xây dựng nên LADIGI.VN, tôi có niềm đam mê với Digital Marketing. Tôi muốn xây dựng Blog này để chia sẻ đến những bạn gặp khó khăn khi bắt đầu vào nghề, có thể tiếp cận kiến thức đúng đắn và thực tế thông qua blog này.