Công ty LADIGI Dịch Vụ Digital Marketing Tổng Thể – LADIGI AGENCY cung cấp dịch vụ Digital Marketing cho Khách hàng. Dịch vụ bao gồm các hoạt động Marketing trực tuyến như Dịch vụ SEO, Dịch vụ viết bài SEO, Dịch vụ Google Ads, Dịch vụ Facebook Ads, Dịch vụ Backlink, Quảng cáo Tiktok, Chăm sóc Website, Quảng cáo Zalo và Quảng cáo Cốc Cốc.

1. Điều khoản sử dụng

Khách hàng sử dụng Dịch vụ của Công ty LADIGI đồng nghĩa với việc đồng ý với các điều khoản sau:

– Mục đích sử dụng: Khách hàng sử dụng Dịch vụ cho mục đích Marketing hợp pháp và không vi phạm pháp luật Việt Nam.

– Thanh toán: Khách hàng thanh toán cho Công ty LADIGI LADIGI theo giá cả và phương thức thanh toán được thỏa thuận trong Hợp đồng.

– Bảo mật thông tin: Công ty LADIGI cam kết bảo mật thông tin của Khách hàng theo quy định của pháp luật.

– Chấm dứt hợp đồng: Hợp đồng có thể được chấm dứt bởi một trong hai bên theo quy định trong Hợp đồng.

2. Quyền và nghĩa vụ của Công ty LADIGI

– Cung cấp Dịch vụ: Công ty LADIGI LADIGI có trách nhiệm cung cấp Dịch vụ cho Khách hàng theo đúng cam kết trong Hợp đồng.

– Báo cáo kết quả: Công ty LADIGI LADIGI có trách nhiệm báo cáo kết quả hoạt động Marketing cho Khách hàng theo định kỳ.

– Bảo mật thông tin: Công ty LADIGI LADIGI cam kết bảo mật thông tin của Khách hàng theo quy định của pháp luật.

3. Quyền và nghĩa vụ của Khách hàng

– Cung cấp thông tin: Khách hàng có trách nhiệm cung cấp thông tin chính xác và đầy đủ cho Công ty LADIGI LADIGI để thực hiện Dịch vụ.

– Thanh toán: Khách hàng có trách nhiệm thanh toán cho Công ty LADIGI LADIGI theo giá cả và phương thức thanh toán được thỏa thuận trong Hợp đồng.

– Hợp tác: Khách hàng có trách nhiệm hợp tác với Công ty LADIGI LADIGI để thực hiện Dịch vụ hiệu quả.

4. Giải quyết tranh chấp

– Mọi tranh chấp phát sinh từ việc sử dụng Dịch vụ sẽ được giải quyết theo quy định của pháp luật Việt Nam.

5. Hiệu lực

– Điều khoản sử dụng này có hiệu lực từ ngày [Ngày] và có thể được thay đổi bởi Công ty LADIGI bất cứ lúc nào.

6. Liên hệ

Mọi thông tin chi tiết về Dịch vụ, vui lòng liên hệ với Công ty LADIGI theo thông tin sau:

– Công ty LADIGI: Dịch Vụ Digital Marketing Tổng Thể – LADIGI AGENCY

– Địa chỉ: 1005/42 Nguyễn Kiệm, Phường 3, Gò Vấp TP.HCM

– Điện thoại: 0902228527

– Email: hello@ladigi.vn