Article Headline: Canonical là gì? Sử dụng thẻ Canonical như thế nào hiệu quả Article Description: Canonical là một thẻ HTML được đặt ở phần đầu (head) của một website. Phần nội dung này những người dùng không nhìn thấy. Published Date: 2018-12-23 Image URL: https://ladigi.vn/wp-content/uploads/2018/12/canonical-tag.jpg Image Width: 600 Image Height: 400 Publisher Name: LADIGI Academy Logo URL: https://ladigi.vn/wp-content/uploads/2018/07/ladigi-logo-website.png Logo Width: 50 Logo Height: 50
La Nhơn

About La Nhơn

Tôi là La Nhơn - người xây dựng nên LADIGI.VN, tôi có niềm đam mê với Digital Marketing. Tôi muốn xây dựng Blog này để chia sẻ đến những bạn gặp khó khăn khi bắt đầu vào nghề, có thể tiếp cận kiến thức đúng đắn và thực tế thông qua blog này.