Footprint là gì? Dấu hiệu nhận biết và cách tránh Footprint

Article Headline: Footprint là gì? Dấu hiệu nhận biết và cách tránh Footprint Article Description: Footprint được gọi là thuật toán dấu chân được Google phát triển. Mục đích của thuật toán Footprint là phát hiện ra những thủ thuật từ các website nhằm đánh lừa công cụ tìm kiếm Published Date: 2018-12-19 Image URL: https://ladigi.vn/wp-content/uploads/2018/12/dau-hieu-footprint.jpg Image Width: 600 Image Height: 400 Publisher Name: LADIGI Academy Logo URL: https://ladigi.vn/wp-content/uploads/2018/07/ladigi-logo-website.png Logo Width: 50 Logo Height: 50