IFTTT là gì? Hướng dẫn sử dụng IFTTT năm 2020 chi tiết

Article Headline: IFTTT là gì? Những lợi ích khi sử dụng IFTTT cần biết Article Description: IFTTT là viết tắt của từ If This, Then That dịch một cách dễ hiểu cú pháp này có nghĩa là nếu như thế này thì như thế kia. Published Date: 2019-01-02 Image URL: https://ladigi.vn/wp-content/uploads/2019/01/ifttt-share-bai-viet.jpg Image Width: 600 Image Height: 400 Publisher Name: LADIGI Academy Logo URL: https://ladigi.vn/wp-content/uploads/2018/07/ladigi-logo-website.png Logo Width: 50 Logo Height: 50