Article Headline: Permalink là gì? Các dạng Permalink thường gặp trong website Article Description: Permalink chỉ dẫn các link URL của website thiết kế trên WordPress. Khi người dùng nhìn vào đường dẫn này người dùng sẽ biết được rằng đường dẫn đó trỏ về nội dung nào. Published Date: 2018-12-31 Image URL: https://ladigi.vn/wp-content/uploads/2018/12/permalink-la-gi.jpg Image Width: 600 Image Height: 400 Publisher Name: LADIGI Academy Logo URL: https://ladigi.vn/wp-content/uploads/2018/07/ladigi-logo-website.png Logo Width: 50 Logo Height: 50
La Nhơn

About La Nhơn

Tôi là La Nhơn - người xây dựng nên LADIGI.VN, tôi có niềm đam mê với Digital Marketing. Tôi muốn xây dựng Blog này để chia sẻ đến những bạn gặp khó khăn khi bắt đầu vào nghề, có thể tiếp cận kiến thức đúng đắn và thực tế thông qua blog này.