Entity là gì? Quy trình tạo lập Entity cho Website hiệu quả

Article Headline: Entity là gì? Quy trình tạo lập Entity cho Website hiệu quả Article Description: Entity là thực thể, để hiểu hơn ta cần tìm hiểu khái niệm cơ bản xây dựng hệ thống Entity bao gồm: Semantic web, Metaweb và cả Google knowledge Graph. Published Date: 2018-12-17 Image URL: https://ladigi.vn/wp-content/uploads/2018/12/cong-cu-text-razor.jpg Image Width: 600 Image Height: 400 Publisher Name: Thanh Nam Logo URL: https://ladigi.vn/wp-content/uploads/2018/07/ladigi-logo-website.png Logo Width: 50 Logo Height: 50