Article Headline: Entity là gì? Quy trình tạo lập Entity cho Website hiệu quả Article Description: Entity là thực thể, để hiểu hơn ta cần tìm hiểu khái niệm cơ bản xây dựng hệ thống Entity bao gồm: Semantic web, Metaweb và cả Google knowledge Graph. Published Date: 2018-12-17 Image URL: https://ladigi.vn/wp-content/uploads/2018/12/cong-cu-text-razor.jpg Image Width: 600 Image Height: 400 Publisher Name: Thanh Nam Logo URL: https://ladigi.vn/wp-content/uploads/2018/07/ladigi-logo-website.png Logo Width: 50 Logo Height: 50
La Nhơn

About La Nhơn

Tôi là La Nhơn - người xây dựng nên LADIGI.VN, tôi có niềm đam mê với Digital Marketing. Tôi muốn xây dựng Blog này để chia sẻ đến những bạn gặp khó khăn khi bắt đầu vào nghề, có thể tiếp cận kiến thức đúng đắn và thực tế thông qua blog này.