Article Headline: Schema là gì? Schema có vai trò gì trong SEO Article Description: Schema là gì? Schema có vai trò gì trong SEO giúp Google hiểu hơn về website của bạn Published Date: 2018-12-12 Image URL: https://ladigi.vn/wp-content/uploads/2018/12/schema-la-gi.jpg Image Width: 600 Image Height: 400 Publisher Name: Nam Phuong Logo URL: https://ladigi.vn/wp-content/uploads/2018/07/ladigi-logo-website.png Logo Width: 50 Logo Height: 50
La Nhơn

About La Nhơn

Tôi là La Nhơn - người xây dựng nên LADIGI.VN, tôi có niềm đam mê với Digital Marketing. Tôi muốn xây dựng Blog này để chia sẻ đến những bạn gặp khó khăn khi bắt đầu vào nghề, có thể tiếp cận kiến thức đúng đắn và thực tế thông qua blog này.