Chia sẻ Plugin Fixed TOC tạo mục lục bài viết tốt nhất hiện nay

Plugin Fixed TOC có tác dụng gì?

  • Tạo mục lục nội dung
  • Có thể đặt mục lục cố định ở Widget, chạy dọc theo bài viết.
  • Tạo Link Jump (hiểu đơn giản là Heading Link ID) khi search trên Google.

fixed-toc

Bạn truy cập đường link sau để tải:

[passster password=”LadigiShare”] Bạn truy cập đường link sau để tải: https://drive.google.com/open?id=1LwXUhCm1cXuMbTF_ue7HxvX6ns3Lbc09
[/passster]

Bài viết cùng chủ đề

100 lần tự tìm hiểu cũng không bằng 1 lần được tư vấn