Chia sẻ Plugin Fixed TOC tạo mục lục bài viết tốt nhất hiện nay

Plugin Fixed TOC có tác dụng gì?

  • Tạo mục lục nội dung
  • Có thể đặt mục lục cố định ở Widget, chạy dọc theo bài viết.
  • Tạo Link Jump (hiểu đơn giản là Heading Link ID) khi search trên Google.

fixed-toc

Bạn truy cập đường link sau để tải:

[passster password=”LadigiShare”] Bạn truy cập đường link sau để tải: https://drive.google.com/open?id=1LwXUhCm1cXuMbTF_ue7HxvX6ns3Lbc09
[/passster]

Công ty LADIGI chuyên cung cấp dịch vụ SEO và đào tạo SEO cho doanh nghiệp.

- Đào tạo SEO: ladigi.vn/seo/dao-tao-seo

- Dịch vụ SEO: ladigi.vn/seo/dich-vu-seo