Chia sẻ Plugin Fixed TOC tạo mục lục bài viết tốt nhất hiện nay

Plugin Fixed TOC có tác dụng gì?

  • Tạo mục lục nội dung
  • Có thể đặt mục lục cố định ở Widget, chạy dọc theo bài viết.
  • Tạo Link Jump (hiểu đơn giản là Heading Link ID) khi search trên Google.

fixed-toc

Bạn truy cập đường link sau để tải:

Tải tại đây

Nội dung được bảo vệ. Xem hướng dẫn lấy mật khẩu để tải tài liệu.

Có thể bạn quan tâm
x