Article Headline: Traffic là gì? Các loại traffic cần biết cho người mới bắt đầu Article Description: Traffic là gì? Các loại traffic cần biết cho người mới bắt đầu: Direct, Social, Search, Refferal Published Date: 2018-11-08 Image URL: https://ladigi.vn/wp-content/uploads/2018/11/traffic-trong-seo.jpg Image Width: 600 Image Height: 400 Publisher Name: Tan Tan Logo URL: https://ladigi.vn/wp-content/uploads/2018/07/ladigi-logo-website.png Logo Width: 50 Logo Height: 50
La Nhơn

About La Nhơn

Tôi là La Nhơn - người xây dựng nên LADIGI.VN, tôi có niềm đam mê với Digital Marketing. Tôi muốn xây dựng Blog này để chia sẻ đến những bạn gặp khó khăn khi bắt đầu vào nghề, có thể tiếp cận kiến thức đúng đắn và thực tế thông qua blog này.